Poređenje J-1 i F-1 američkih viza za učenike srednjih škola

Razmjena srednjoškolacaPrivatne škole (internati)
Idealno zaUčenike koji žele da upoznaju novu kulturu, ali nisu sigurni da li žele da ostanu u SAD duže od jedne godine i još uvijek nijesu donijeli odluku da li žele da studiraju u Crnoj Gori ili neUčenike sa odličnim akademskim uspjehom i/ili učenike koji su uspješni u sportu.

Učenike koji su donijeli odluku da žele da studiraju u SAD.
Tip vizeJ-1F-1
Srednja školaDržavnaPrivatna
KriterijumiOdgovarajuće poznavanje engleskog jezika
Prosjek ocjena veći od 3.00
Odlično poznavanje engleskog jezika
Prosjek ocjena veći od 4.00
Mogućnost odabira lokacijeNeDa
Mogućnost odabira školeNeDa
Da li se po završetku dobija diploma?Najčešće neDa
Mogućnost ostajanja u SAD duže od jedne godine?NeDa
Bavljenje sportom?Da
Ne zahtijeva se, ali je moguće u državnim školama
Da
Ne zahtijeva se, ali je moguće u državnim školama
Život u porodiciDaNe, učenici najčešće žive u domu
CijenaFiksna cijena programa: $7,050; Ukupna investicija je oko $10,000 uključujući džeparac, avionske karte itd.Ukupna cijena zavisi od iznosa školarine, smještaja i hrane, kao i potencijalnih stipendija/finansijske pomoći.