Camp Counselor Program

Uživajte u ljetovanju radeći 8-9 nedjelja kao savjetnik u američkom ljetnjem kampu u prirodi za djecu i tinejdžere. Kroz ovaj program radićete 8-9 nedjelja kao savjetnik u kampu i imaćete priliku da kao turista putujete do 30 dana nakon završetka radnog angažmana.

Američki ljetnji kamp predstavlja jedinstveno kulturološko iskustvo. U kampu ćete raditi zajedno sa drugim savjetnicima obožavateljima prirode i ostaviti trajne utiske na učesnike kampa kojima mentorišete. Imaćete priliku da uspostavite važne kontakte i prijateljstva u usko povezanoj zajednici, kao i da poboljšate svoje znanje engleskog jezika.

U ljetnjem kampu ćete dobiti smještaj i hranu, kao i naknadu za pokrivanje troškova putovanja u SAD.

Uslovi za učešće

Da biste se kvalifikovali za program, morate da ispunite svaki od sljedećih kriterijuma:

  • da imate između 18 i 30 godina;
  • da imate adekvatno znanje engleskog jezika;
  • da volite rad sa djecom i tinejdžerima;
  • da vam odgovara rad na otvorenom i u prirodi.